NEXTMEN jest firmą specjalizującą się w realizacji szkoleń oraz doradztwie organizacyjnym.
Działa w obszarze psychologii pracy, prawa pracy i zarządzania orientując się na profesjonalną diagnozę i pomoc w sytuacjach trudnych w firmie, identyfikację problemów w zakresie relacji pracowniczych, pomoc w negocjacjach i mediacjach oraz wspomaganie rozwoju kadry przez realizację ekspertyz i raportów w zakresie polityki personalnej, a także bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pracy.